รับเหมาก่อสร้างระยอง

www.รับเหมาก่อสร้างระยอง.net

รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งออกแบบภายในระยอง

บริษัท เอ็นดับบลิวเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

NWK Construction & Engineering co., Ltd

 

เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

Mobile 088 – 1916119 , 089 – 4691616

Tel. / Fax. 038 – 623749

 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 - 2155 - 53004 - 44 - 4

บริษัท เอ็นดับบลิวเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

NWK Construction & Engineering co., ltd

Mobile 088 – 1916119 , 089 – 4691616  Tel. / Fax. 038 – 623749